Verschil houtkachel ten opzichte van pelletkachel

Verschillen houtkachel ten opzichte van een pelletkachel.

Pelletkachel subsidie met als doel de uitstoot van CO2 en fijnstof te beperken.Met hun optimale verbrandingstemperatuur zijn de computergestuurde verwarmingstoestellen daarbij minder vervuilend dan houtkachels.
Pelletkachels zijn verwarmingstoestellen die samengeperste korrels uit zaagsel als brandstof gebruiken. Houtpellets bieden het voordeel dat de brandstof properder en makkelijker te hanteren is dan hakhout, voor gebruikers maar ook tijdens het transport. De pelletkachel (of pelletketel, je kan de toestellen ook inzetten als centrale verwarming) is met zijn rendement van om en bij de 90 procent ook een stuk efficiënter dan een houtkachel. Er is dus minder hout nodig voor evenveel warmte.

Co2-neutraal stoken met de pelletkachel
.
In de strijd tegen het broeikaseffect en de klimaatverandering is het van belang dat het aandeel CO2 wat in de lucht komt verlaagd wordt. Gelukkig kunnen we steeds meer milieuvriendelijke CO2-neutrale oplossingen inzetten, zoals de pelletkachel voor thuis.Wat is nou precies CO2:

CO2 is een niet giftig, kleurloos, smaakloos, en geurloos gas, wat onder andere uit verbrandingsprocessen wordt verkregen. Het wordt ook wel kooldioxide, koolstofdioxide en koolzuur genoemd (niet te verwarren met koolmonoxide; dit is wel giftig, en wordt veroorzaakt door een onvolledige verbranding, meestal door een houtkachel of aardgasketel). CO2 bestaat uit een chemische verbinding van een koolstofatoom (C) en 2 zuurstofatomen (O), vandaar CO2. Dit gas komt van nature overal voor. Echter te veel van dit gas is niet goed voor onze aarde. Te veel zorgt namelijk voor verzuring en dit is volgens wetenschappers de oorzaak van het broeikaseffect en het opwarmen van de aarde.Wat betekent CO2-neutraal voor het stoken van houtpellets:

Bomen nemen gedurende hun groei CO2 op uit de lucht. Zodra bomen afsterven en wegrotten in het bos komt deze opgeslagen hoeveelheid CO2 weer vrij in de lucht. Dit gebeurt ook bij verbranding van hout en houtpellets. De hoeveelheid CO2 die vrij komt bij verbranding is even veel als bij het wegrotten in het bos. De vrijgekomen CO2 wordt vervolgens weer door andere bomen opgenomen. Deze kringloop herhaalt zich continu.

Er komt dus geen extra CO2 vrij. In het kort uitgelegd is dit CO2 neutraal.

Bomen zijn gemiddeld in zo'n 50 jaar op hun volledige lengte, en worden continu bijgeplant. Weliswaar worden ze ook gekapt, maar gelukkig wordt tegenwoordig het houtafval steeds meer omgezet in pellets. De korte kringloop van het ontstaan en verbranden van hout is steeds vernieuwend en zeer kort. Hierdoor is het geen aanslag op het milieu.

CO2 uitstoot van pellets

De uitstoot van pellets wordt "Co2 neutraal" genoemd. Daarnaast is de werkelijke uitstoot ook vele malen lager als bij andere brandstoffen; volgens bovenstaande grafiek zelfs 23 maal lager als van aardgas!. Dat is enorm veel, 1 huis op aardgas brengt dus evenveel Co2 in de atmosfeer als 23 huizen die met pellets verwarmd worden! Onderstaande grafiek toont het verschil met de overige brandstoffen.co2 uitstoot van pellets is laag tegenover gas en traditioneel hout enz

Hoe schoon is een pelletkachel?

Als je milieuvriendelijk wilt stoken, is een pelletkachel één van de meest aantrekkelijke opties. Hoewel deze kachel stroom verbruikt, is hij veel efficiënter dan een houtkachel. De pellets worden veel vollediger verbrand dan houtblokken; afhankelijk van de kwaliteit van de pellets en de kachel kan het rendement oplopen tot zo’n 90%. Dat betekent dat 90% van de energie nuttig wordt gebruikt. Houtkachels hebben een rendement van maximaal 75 procent. Als de pelletkachel juist geïnstalleerd is en je maakt deze met enige regelmaat schoon, dan is de rook die vervolgens uit de schoorsteen komt vrijwel onzichtbaar. Hiermee zijn pelletkachels schoner dan houtkachels; als daarin vervuild hout gebruikt wordt of als er sprake is van te weinig luchtaanvoer en te lage temperaturen, komen er verschillende schadelijke stoffen vrij.

* Door het verwarmen met pellets wordt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen sterk verminderd.

Bekijken we het volledige plaatje, dan moeten we ook het transport en de fabricage van de pellets en de aardgas, evenals de verbrandingskachels (de pelletkachel of de aardgasketel) bij de CO2 uitstoot rekenen. Gelukkig is dat voor het maken van een pellet zeer gering, aangezien hiervoor niet veel energie nodig is. De pellets die wij verkopen worden ook in Nederland gefabriceerd. Het hout voor de pellets wordt meestal lokaal verkregen en het transporttraject blijft zo doende kort gehouden.De pellets-biomassa is daarmee een prachtig alternatief om milieuvriendelijk te verwarmen, en het veranderen van het klimaat te verminderen!

Pelletkachel of biomassaketel en gezondheid

Pelletkachels en biomassaketels stoten minder fijnstof uit dan open haarden en andere houtkachels (ook speksteenkachels en tegelkachels). Bij de verbranding van pellets komt in praktijksimulaties zo’n 80 procent minder fijnstof vrij dan bij de verbranding van houtblokken in een gewone houtkachel. Dat komt doordat houtpellets door de gelijkmatige samenstelling geschikt zijn voor een goede verbranding en doordat de verbranding optimaal is door de automatische regeling van de kachel. De uitstoot in de praktijk hangt af van hoe vaak en hoe lang de pelletkachel of biomassaketel gebruikt wordt, of er een goede rookgasafvoer is (door het dak, niet door de gevel) en of hij goed onderhouden wordt. Let hierop als je voor een pelletkachel of biomassaketel kiest.


Bronnen:

  • http://www.pelletkachelplaza.nl/content/20-co2-neutrale-verbranding
  • https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/pelletkachel-of-biomassaketel/
  • http://houtrook.nl/duurzaam-houtpellets/
  • https://www.hetkanwel.net/2015/05/29/hoe-warmpjes-zit-je-erbij-met-een-pelletkachel/